top of page
Softice maskine

Softice maskine

 • Brugervejledning - Softice maskine

  Brugsanvisning – Softice maskine fra Sukkertop.dk

   

  Placering og etablering:

  • Maskinen placeres på et stabilt og plant underlag med min. 30 c. luft både bag – og ved siden af maskinen.
  • Maskinen kører på almindelig 220V. For at sikre stabil drift, skal du være obs på at der er nok strøm på strømgruppen. brug ikke forlængerledning. Får softicemaskinen ikke nok strøm, går det ud over softicemaskinens hurtighed og nedfrysningsevne.
  • Maskinen må ALDRIG ligges ned (under transport mv.)
  • Løft låget til hver af beholderene i toppen af maskinen og placer plastikholderene i hullet

  Sådan kommer du i gang:

  • Vælger du softicemix med smag skal dette blandes først inden det hældes i karrene. Hæld mindst 2 L. softicemix i hver beholder i toppen af maskinen.
  • Slå maskinens ”tap” over på on.
  • Tryk på ”Auto og Precool” – så igangsætter kompressoren og nedkølingen af isen går igang. I displayet vises ordet ”Produce”.
  • Juster isens hårdhed på piletasterne ”Add eller SDB” – det anbefales at softicemaskinen står på 06.

                  På displayet vil du se de 4 is-figurer blinke, mens softicemaskinen er tændt.

                 Når der står 99% i displayet er softicen klar til aftapning – det tager ca. 15-20 minutter

                 alt efter vejret. Jo varmere luften er – jo mere skal softicemaskinen arbejde.

  • Placer en skål eller vaffel under håndtaget, og tryk håndtaget helt ned, for at lukke isen ud. Skub håndtaget helt op for at stoppe isen igen. Håndtaget i midten blander halv/halv af softicemixen fra hvert kar.

   

   

  Obs! Lad aldrig maskinen være tændt, når karrene er tomme – sørg for at tjekke dem regelmæssigt i løbet af festen. Der må ikke nøjes med at fylde i den ene beholder.

   

  Tips: Softicemix sættes i køleskab, så går det hurtigere med at lave softice, du kan med fordel lave børnene spise først, så får maskinen lige tid til at fryse igen, når de voksne skal spise

   

   

  BEMÆRK SOFTICEMASKINEN LARMER MEGET NÅR DEN KØLER.  Du vil opleve, at maskinen stopper med at ”larme”, når maskinen har nået sin optimale temperatur, men starter igen så snart der trækkes i håndtaget.

   

  Når du er helt færdig – Tøm og skyld maskinen igennem med vand og tør af med en hårdt opvredet klud – vi sørger for den grundige rengøring:

  • Maskinen slukkes ved at holde knappen ”Stop” inde.
  • Tøm maskinen for softice
  • Fyld 2 liter varmt vand op i karrene og tryk på ”CLEAN” og sluk på ”Precool” og lad maskinen køre i 5 minutter.
  • Tøm derefter maskinen for vand ved at åbne hanerne og tøm vandet ud.
  • Gentag derefter gennemskylningen indtil vandet kommer rent ud fra alle tre haner. Mens den er i Cleanprogrammet.
  • Når vandet er klart, slukkes maskinen på ”Stop” og herefter slå ”tappen” over på off.
  • Vask derefter drypbakke ren for is. Tør maskinen af udvendigt med en fugtig klud.

   

  Rengøring der er betal i forbindelse med leje af maskinen dækker grundig hovedrengøring og desinficering af maskinen udført af Sukkertop.dk., så du og andre altid er sikker på en ren og brugsklar maskine når I lejer hos os! 

   

  Fejlfinding:

  Softice er tynd efter flere aftapninger – Der er blevet tappet is for hurtigt efter hinanden – kapaciteten er ca. 2 is bægre pr. minut.

   

  Spørgsmål:

  Må jeg komme andet en softice i maskinen – NEJ! Kun godkendt softicemix, ellers ødelægges maskinen.

  Kan overskydende softicemix – endnu ufrosset bruges bagefter – JA, hvis du har en åbnet softicemix, kan den med fordel brugs til f.eks. smoothies eller toppings på frugt.

  Kan jeg bruge resten af softicen fra maskinen - JA, du kan med fordel fryse overskydende frosset softice i plastikbøtter – og nyde softice en anden dag. OBS på evt. let krystallisering.

kr 995,00Pris
Produktside: Stores_Product_Widget
bottom of page